"Манас" эпосу — кыргыз элинин басып өткөн тарыхый жолун чагылдырган эпикалык чыгармасы. Кыргыз элинин дүйнөлүк маданият казынасына кошкон эң зор салымы. Эпостун ...

  ky.wikipedia.org

  multiurok.ru

20 сент. 2021 г. ... Парпиева А. А. Көркөм текст аркылуу кыргыз адабиятын кыргыз тил менен ... учебника по русскому языку для 6 класса школ с русским языком ...

  www.oshsu.kg

Языкознание. Филология. Художественная литература. Литературоведение ; 2019-4. MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF THE ENGLISH WORD. TYNALIEVA V.K. ; 2019-4. АНГЛИС ЖАНА ...

  arch.kyrlibnet.kg

Сагымбай Орозбак уулунун айткан "Манас" эпосунун сыры ички маңызында жатат. Сагымбайдын "Манасынан" байыркы орхон-енисейлик эстеликтеринин сюжеттик жана ...

  ky.wikipedia.org

Жалпы билим бөрүүчү орто мөктептөриндөги окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн 3-класстын окуучулары үчүн түзүлгөн "Кыргыз тили" окуу китеби башталгыч мектептин ...

  biblioteka.kg

каражаттарына карата жалпы менчикке, коллективдүү эмгекке негизделген уруулук-жамаат өнүккөн. ... IX кылымдагы Жазуу булактары, археологиялык.

  nbisu.moy.su

кабылданат, илимий билимдин жалпы процесси тарыхый-педагогикалык ... Рыбачье ш-ндагы № 4 орто мектепте англис тили мугалими, 1971–2001-ж. улуттук ун-ттин ...

  new.bizdin.kg

  tyup.net

Англис тили 8-класс, кыргызча онлайн окуу. ... Бул курстун 1-чейрегинде "Адам организми жөнүндө жалпы түшүнүк", "Нерв системасы", "Мээнин түзүлүшү жана ...

  ilimbox.kg

  englhouse.ru

  91.edubish.kg

О сервисе Прессе Авторские права Связаться с нами Авторам Рекламодателям Разработчикам...

  www.youtube.com

(458) · (117).

  kitep.edu.gov.kg

  arcus.kg

Учебно-методический комплекс ―Кыргыз тили‖ направлен на формирование профес- сиональной компетенции студента. Кыргызский язык, национальный язык кыргызского ...

  emirsaba.org

  ky.warbletoncouncil.org

  kutbilim.journalist.kg

  ruclip.com

  docplayer.net

Page generated - 0.0975589752 (2efb3f4ae2c7ed5876f6c526a272cf4d)