Аммо аз он таҳрир то замони мо осоре намондааст. Бинобар маълумоти китоби пахлавии Шаҳристонҳои Эрон бо фармони шоҳ Виштосп Зардушт Авесторо дар 12000 пусти гов ...

  tg.wikipedia.org

Дар нақли муаррихи Юнони қадим Ариан дар бораи шӯриши Бохтариён бо сарварии ... Газалхои намакини у дар саросари кишвархое, ки забони точики – форсиро ...

  gtsvn.uit.no

9 янв. 2009 г. ... давлатхои мусулмонй дар мавзуи «Накши проку рор дар суд» баргузор гардида буд. Суханронии. Прокурори генералии Чумхурии Точикистон. Бобочон ...

  prokuratura.tj

Донишњои аввалини инсонро дар бораи табиат ва љамъият шарњ дињед? 17.Инсон дар љомеа бо кадом шаклњои фаъолият машuул аст? 18.Сохтори љомеа аз чї иборат аст? 19 ...

  tajmedun.tj

... дар ин навор бо ҳарос сӯҳбат мекард ва дар рӯяш осеб дида мешуд. 4655 ... забони тоҷикӣ майлу рағбат доранд, ҷалб карданист. 6323 Лихозо, ба ваххобиёни ...

  svn.apache.org

Маълум аст, ки «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ пас аз даргузашти ин адиби беҳамтои форсизабонони дунё боз вирди забони маҳфилу анҷуманҳо гардид.

  www.bbc.com

Мобайни фамли дуюму сеюм дар бораи таърихи Ашкониён низ сухан меравад. Матни аслии достон аз тасвири таърихи 50 подшоҳони Эронзамин (аз Каюмарс то Яздигурди III) ...

  tg.wikipedia.org

15 июл. 2018 г. ... Дар “Шохнома”-и А. Фирдавси часорати занон дар баробари мардон ва хифзи онхо аз сарзамину ватану давлати худ равшан ба калам оварда шудааст.

  komron.info

25 февр. 2021 г. ... донишандузй дар бораи забон ва накши он дар фарханги лахистрнй;. 4 ... баъдй.низ бо бах,онаи «дар забони умумихалкии точик васеъ истифо- да ...

  sukhanshinosi.iza.tj

Душанбе, аспиранти ҳамин институт, директори биржаи «Сомон»-и ҷанговарони интернатсионалисти ноҳияи Файзобод буд. Солҳои 1996 – 2001 дар дастгоҳи Маҷлиси Олии ...

  subhonjalilov.wordpress.com

Page generated - 0.4251511097 (081501b276c0eb56df2c70719facdd0c)